Tìm thấy 12 kết quả

Sắp xếp:

Ổ CỨNG WD 1.0TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 1.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 1.190.000 VNĐ
Giá gốc: 1.200.000 VNĐ -1%
Ổ CỨNG WD 10.0TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 10 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max). Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 9.445.000 VNĐ
Giá gốc: 11.250.000 VNĐ -16%
Ổ CỨNG WD 8.0TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 8.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max). Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 7.150.000 VNĐ
Giá gốc: 8.150.000 VNĐ -12%
Ổ CỨNG WD 6.0TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 6.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 5.245.000 VNĐ
Giá gốc: 5.990.000 VNĐ -12%
Ổ CỨNG WD 4.0TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 6.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 3.150.000 VNĐ
Giá gốc: 3.450.000 VNĐ -9%
Ổ CỨNG WD 3.0 TB CHUYÊN CAMERA
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 3.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 2.447.000 VNĐ
Giá gốc: 2.550.000 VNĐ -4%
Ổ CỨNG WD20PURX
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 2.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 1.730.000 VNĐ
Giá gốc: 1.781.000 VNĐ -3%
Ổ CỨNG WD10PURX
Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 1.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ thuật...
Giá: 920.000 VNĐ
Giá gốc: 1.199.000 VNĐ -23%
Ổ CỨNG LƯU TRỮ 4TB TOSHIBA
Ổ cứng Toshiba ​​​​​Dung lượng: 4.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Sản phẩm được bảo hành 3 năm
Giá: 3.045.000 VNĐ
Giá gốc: 3.050.000 VNĐ -0%
Ổ CỨNG LƯU TRỮ 2TB TOSHIBA
  Ổ cứng chuyên dụng ghi hình camera WESTERN ​​​​​Dung lượng: 2.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Chuyên dùng cho thiết bị ghi hình kỹ...
Giá: 1.599.000 VNĐ
Giá gốc: 1.620.000 VNĐ -1%
Ổ CỨNG LƯU TRỮ 1.0TB TOSHIBA
  Ổ cứng lưu trữ Toshiba ​​​​​Dung lượng: 1.0 TB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Sản phẩm được bảo hành 1 năm
Giá: 1.049.000 VNĐ
Giá gốc: 1.099.000 VNĐ -5%
Ổ CỨNG LƯU TRỮ 500GB SEAGATE
  Ổ cứng Seagate ​​​​​Dung lượng: 500GB Chuẩn giao tiếp SATA 3 (6Gbps/max) Sản phẩm được bảo hành 2 năm  
Giá: 679.000 VNĐ
Giá gốc: 990.000 VNĐ -31%